Metod för bestämning av gasformig salpetersyra och partikulär nitrat i atmosfären.

En metod för analys av gasformig salpetersyra och nitrathalt i partiklar beskrivs. De separerades under provtagningen genom att salpetersyra först avlägsnas i en denuder belagd med natriumkarbonat. Partiklarna samlas därefter upp på ett natriumkarbonat-impregnerat filter. Nitrathalten i denuder och filter analyseras med jonkromatografi. Detektionsgränsen är ungefär 2 nmol/m3 för 24 timmars provtagning. Försök har visat att salpetersyra sorberas på praktiskt taget alla fasta material. Det medför att stora förluster av salpetersyra görs när luften kommer i kontakt med en sond eller filterhållare. Partiklar som innehåller nitrat avger salpetersyra under en filtrering. Stora analysfel kan därför göras när partikulär nitrathalt bestäms genom konventionell partikelprovtagning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen