Luftkvaliteten i Sverige 2010 och vintern 2010/11 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet

Urbanmätnätet, som är ett samarbete mellan ett antal av Sveriges Miljökontor och IVL, har nyligen avslutat sitt 25:e mätår. Urbanmätnätet bygger på samordnade, långsiktiga mätningar av luftkvaliteten i ett stort antal kommuner, utförda på ett sådant sätt att resultaten blir jämförbara mellan tätorter och år. Resultaten från kalenderår 2010 och vinterhalvår 2010/11 presenteras i denna rapport.

Prenumerera på våra nyhetsbrev