Litteraturöversikt över polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i samband med human exposition.

Rapporten är en litteraturöversikt omfattande 165 referenser. Översikten har tyngdpunkten på PAH i samband med human exposition men tar även upp yttre miljö och djur. Biologiska effekter, extraktions- och analysmetoder, analyser av olika organismer och miljöer är de huvudsakliga rubrikerna. Rapporten omfattar vidare 17 st översiktstabeller och diagram.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen