Långtidsprovning av två fast installerade elektrokemska mätinstrument för kvävedioxid för varning mot dieselavgaser

Två dieselavgasvarnare för fast montage långtidsprovades i två miljöer. Varnarna var av märkena Ecolyzer 5003 + 5010 samt Interscan LD 15. Tre exemplar av vardera provades i ett bussgarage och på en bilfärja under totalt tio månader. Varnarna mätte halten kvävedioxid, en viktig komponent i dieselavgaser. Halterna varierade från 0,0 till 0,7 ppm. Redan vid nivån 0,1 ppm känns avgaserna irritetande vilket medför att man måste ställa krav på att varnare måste kunna detektera halter under denna nivå. Ecolyzer visade en alltför osäker baslinjenivå (omkring 0,1 ppm) medan Interscan klarade denna nivå med marginal efter c:a en månads tid för baslinjestabilisering under kontinuerlig drift. Individuella skillnader mellan sensorerna noterades. Med en bra sensor med bra svarssnabbhet är förutsättningarna goda för att varnaren skall fylla sin funktion. Interscan är emellertid mycket känslig för RFI, radiostörningar (walkie-talkie), varför det inte bör användas i reglerande funktioner.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen