Lakningar av askor - en liten metodstudie och en diskussion

En studie av lakningsmetoder som ofta används i Sverige för att karaktäriser lakningsegenskaper hos restprodukter från energiproduktion har gjorts. Studien visar att halter i lakvatten kan bero på lakningstid och förhållandet aska/lakvatten. En litteraturstudie visar att dessa resultat sannolikt är generella. Eftersom både tidsskalan och förhållandet aska/lakvatten är annorlunda i en deponi jämfört med de i lakningsförsök är slutsatsen att man inte utifrån ett lakningsförsök ( såsom de vanligtvis görs idag) kan förutsäga halterna i ett lakvatten från en askdeponi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev