Lakningar av askor - en liten metodstudie och en diskussion

En studie av lakningsmetoder som ofta används i Sverige för att karaktäriser lakningsegenskaper hos restprodukter från energiproduktion har gjorts. Studien visar att halter i lakvatten kan bero på lakningstid och förhållandet aska/lakvatten. En litteraturstudie visar att dessa resultat sannolikt är generella. Eftersom både tidsskalan och förhållandet aska/lakvatten är annorlunda i en deponi jämfört med de i lakningsförsök är slutsatsen att man inte utifrån ett lakningsförsök ( såsom de vanligtvis görs idag) kan förutsäga halterna i ett lakvatten från en askdeponi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen