Kvalitativa och kvantitativa bestämningar av olja i vatten och sediment. Föredrag hållet vid seminariet 'Modern bestämningsmetodik för luft- och vattenföroreningar', arr. av IVL och Perkin-Elmer AB. Göteborg 1977-04-14.

Prenumerera på våra nyhetsbrev