Kontinuerlig mikrodatorbaserad övervakning av luftföroreningar i arbetsmiljön.

Projektet syftar till att utarbeta och utvärdera ett generellt användbart larm/övervakningssystem för kemiska komponenter i luft. Systemet är byggt kring standardkomponenter, vilka snabbt kan bytas eller repareras för att minska stilleståndstiden. Rapporten behandlar systemets funktion samt programvarans uppbyggnad.

Prenumerera på våra nyhetsbrev