Konsekvenser för energisektorn av klimatförändringar - En översiktlig kunskapssammanställning

Denna rapport är framtagen inom ramen för projektet Konsekvenserför energisektorn av klimatförändringarna och presenterar översiktligt kunskapsläget om hur klimatförändringarna kan påverka energisektorn samt identifierar kunskaps- och forskningsbehov. Rapporterns resultat bygger på en litteraturstudie samt intervjuer med företrädare för energibranschen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev