Klassificering av villkor enligt miljöskyddslagen - ett praktikfall.

Inom ramen för Statens Naturvårdsverks (SNV) tillsynsprojekt har IVL genomfört en genomgång av villkor som reglerar verksamheten vid ett drygt hundratal anlägggningar, utifrån miljöskyddssynpunkt. Genomgången har haft till primärt syfte att på ett reellt underlag testa konsekvenserna av ett preliminärt förslag till kategorisering av villkor som tagits fram vid SNV. Genomgången har också visat att de i praktiken använda villkoren faller inom den använda modellen, och att merparten enkelt kan klassifiseras. Denna klassifisering blir dock inte i alla fall oantastlig, då villkor ibland hanterar frågor som i den använda modellen faller under olika kategorier. Arbetet har också visat att emissionsvillkor är den vanligaste villkorstypen, medan villkor rörande åtgärder vid avslutande av verksamheten nästan saknas helt, och att skillnaden mellan olika branscher och industristorlek inte är påfallande stor. Bland de skillnader som ändå finns kan nämnas att mindre industrier detaljregleras mera än större, och att haverivillkor enbart används inom järn- och stålindustrin. Avslutningsvis kan konstateras att inläggandet av data rörande villkor i MI 01- systemet inte sker enhetligt mellan länen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen