Kemikaliehantering inom hotell och restauranger.

Kemikaliehanteringen inom hotell och restauranger har studerats med avsikten att kartlägga de kemiska riskerna som personalen utsätts för. Hudkontakt med bl.a. diskmedel är den dominerande expositionsvägen och har i en del fall givit upphov till eksem. Inandning av luftföroreningar förekommer bl.a. vid diskmaskiner och högtrycksrengöring där tvättlösningen bildar en alkalisk aerosol. I en del fall har alkalihalter uppmätts som överskridit takgränsvärdet för natriumhydroxid. För många av de problem som konstaterats finns lösningar. Kunskap om detta saknas dock till vissa delar på en del arbetsplatser. En slutsats i rapporten är därför att åtgärderna bör sammanställas i åtgärdsblad som beskriver hur man bör gå tillväga för att få en god kemisk arbetsmiljö vid olika arbetsmoment. Arbetsmoment som kan beröras är tex diskning i porslinsdiskmaskin, handdiskmaskin, silverputsning, golvrengörning, rengöring av fritöser och shakrar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen