Kartläggning av plastflöden i Stockholm

Rapporten presenterar plastflöden i Stockholms stad, både från kommunens verksamheter och från alla invånare, från inköp till avfallshantering. Resultaten från kartläggningen ska användas av Stockholms stad som underlag för att ta fram en handlingsplan för minskad plastanvändning och underlätta prioritering och utformning av åtgärder för att minska onödig plastanvändning och klimatpåverkan från plast, öka materialåtervinningen av plastavfall och minska spridningen av plastskräp.

Prenumerera på våra nyhetsbrev