Karaktärisering av industriella avloppsvatten.

Ett algtestförfarande har prövats med avloppsvatten från några organisk-kemiska industrier. Bakteriefria enartskulturer har odlats i definerade och buffrade medier i närvaro av sterilfiltrerade avloppsvatten. De undersökta vattnen visade såväl hämmade som stimulerade effekter på algväxten. Undersökningen har omfattat två alger, som växer i sötvatten, blågrön-algen Pseudanabaena sp, grönalgen Chlorella sp samt en marin grönalg, Platymonas subcordiformis.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen