Genomgång av ED Biogas anläggning med fokus på design, konstruktion och säkerhet – Slutrapport av delprojekt inom GrönBostad Stockholm

ED biogas utvecklat en reaktor för torrötning av avloppsslam och andra liknande substrat. Inom projektet GrönBostad så har IVL fått uppdraget att bistå dem att förutse potentiella driftsproblem och andra anläggningsrelaterade risker. Detta har genomförts med hjälp av besök på tre svenska referensanläggningar. Förutsättningarna är ganska skilda men erfarenheterna kan förhoppnings kunna ge ED biogas ledsagning i deras produktutveckling.

Prenumerera på våra nyhetsbrev