Framtidens varulogistik i städer

Urbaniseringen och ökad e-handel skapar utmaningar när hänsyn till hållbarhet, trängsel och buller samt en levande stadsmiljö ska matchas med boendes krav på leveranstjänster. Kommuner har en avgörande roll för att skapa förutsättningar som främjar implementeringen av systemlösningar för hållbar varulogistik i städer som möter kundernas krav samtidigt som det minskar fragmenteringen av varuflöden och antalet transporter. Kommunen kan vidta åtgärder i alla skeden av planprocessen; detaljplanering, bygglov och driftskedet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev