Förutsättningar för akvakulturell verksamhet, speciellt avseende matfiskodling, i Södermanlands kustregion.

Rapporten diskuterar först allmänt vilka förutsättningar som finns för vattenbruk, och konstaterar att matfiskodlingen är den typ av akvakultur som snabbast kan etableras i Södermanland. Därefter gås olika odlingstekniker igenom och aspekter såsom lokaliseringskrav mm tas upp. Struktur och marknad för den nuvarande matfiskodlingen i Sverige tas upp i ett separat kapitel, liksom de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna. Rapporten inbegriper en enkät bland länets fiskare för att få reda på deras intresse för kassodlingsverksamhet. Slutligen ges exempel på möjliga lokaliseringar av fiskodlingar i Södermanland, samt rekomendationer angående de åtgärder som behövs för att utveckla kassodlingsverksamhet i länet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen