Försurning och övergödning i Södermanlands län - Resultat från Krondroppsnätet till och med 2017/18

Södermanlands län har varit medlem i Krondroppsnätet under 28 år. I denna rapport redovisas resultaten från mätningar under det hydrologiska året 2017/18 tillsammans med tidigare mätningar. Ett hydrologiskt år omfattar oktober till och med september påföljande år.

Mätningarna från 2017/18 ger tillsammans med tidigare års mätningar en bra bild över försurningsläget och kvävesituationen i Södermanland. Vidare redovisas resultaten i förhållande till övriga mätningar inom Krondroppsnätet. I rapporten redovisas även andra relaterade projekt samt aktuella händelser från 2018, som är relevanta ur Krondroppsnätets synvinkel.

Prenumerera på våra nyhetsbrev