Försurning och övergödning i Kalmar län - Resultat från Krondroppsnätet till och med 2017/18

Kalmar län har varit medlem i Krondroppsnätet under 28 år. I denna rapport redovisas resultaten från mätningar under det hydrologiska året 2017/18 i Kalmar län. Ett hydrologiskt år omfattar oktober till och med september påföljande år.

Mätningarna från 2017/18 ger tillsammans med tidigare års mätningar en bra bild över försurningsläget och kvävesituationen i Kalmar län. Vidare redovisas resultaten i förhållande till övriga mätningar inom Krondroppsnätet. I rapporten redovisas även andra relaterade projekt samt aktuella händelser från 2018, som är relevanta ur Krondroppsnätets synvinkel.

Prenumerera på våra nyhetsbrev