Förekomst och spridning av mikroplast, gummi och asfaltspartiklar från vägtrafik

Rapporten redovisar förekomst av mikroplast och trafikrelaterade partiklar som däckgummi och asfalt i dagvatten, gatusopningssand och gatusopningsvatten från centrala Göteborg. Resultaten visar att dessa partiklar sprids till miljön via dagvatten och att det även finns stor risk för spridning via lakvatten från deponier av uttjänt gatusopningssand.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen