Emissioner vid förbränning av bränslefraktion framställd ur hushållsavfall.

Vid Malmö avfallsverk finns en sorteringsanläggning för avfall och i denna undersökning har det undersökts vilken emission som uppstår då bränslefraktionen, framställd i denna anläggning, förbränns. En referensmätning då osorterat avfall förbrändes genomfördes även. De resultat som framkom visade att en 25-30 % reduktion av saltsyreutsläppen erhålles då avfall sorteras och enbart bränslefraktionen förbränns. Försök med inblandning av flis genomfördes också för att undersöka om en ytterligare reduktion kan erhållas. En reduktion på 10-30 5 uppnåddes och förmodligen berodde detta av att saltsyran bands till den basiska träaskan. Då sorterat avfall har ett lägre metallinnehåll än osorterat bör även metallemissionen bli lägre, vilket denna undersökning också indikerar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen