Emissioner från mindre oljepannor

Mätningar av emissionerna från mindre oljebrännare eldade med destillatolja (EO1) har genomförts på tre olika brännare: modern hyreshusbrännare (1 MW), modern villabrännare (20-30 kW) och omodern villabrännare (20-40 kW). Mätningarna utfördes vid olika driftsfall där parametrarna luftöverfall, belastning och antal påslag per timme av brännare, varierades. Avsikten har inte varit att beskriva medelemissionen från en typisk oljeeldad panna. För detta fordras mätningar vid ett statistiskt urval av pannor i praktisk drift. Vid en ökning av antalet påslag per timme ökade CO-emissionen med 50 till 100% för hyreshusbrännaren och den omoderna villabrännaren. Antalet påslag per timme påverkade ej CO-emissionen från den moderna villabrännaren. När antalet påslag per timme ökades för samtliga brännare gäller att ingen effekt kunde påvisas av totalkolväte-emissionen. Vid 2-lågintervallreglering (6 påslag/h) av hyreshusbrännaren höjdes däremot medelemissionen av totalkolväten från

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen