Eiras grundstötning i Kvarken. Rapport om oljeskadegruppens utryckning.

Rapporten beskriver bakgrunden till olyckan samt händelseförloppet under de sex första dagarna efter spillet. Omfattande akuta miljöskador kunde observeras på sjöfågel, och provtagning ägde rum för att klargöra omfattningen av oljans spridning inom känsliga strandområden. Synpunkter ges på bekämpnings- och saneringsinsatserna. De mekaniska metoderna visade sig vara helt otillräckliga pga den hårda väderleken, och dispergeringsinsatsen blev också utan framgång främst beroende på oljans egenskaper och i viss mån pga den använda kemikalien.

Prenumerera på våra nyhetsbrev