Eiras grundstötning i Kvarken. Rapport om oljeskadegruppens utryckning.

Rapporten beskriver bakgrunden till olyckan samt händelseförloppet under de sex första dagarna efter spillet. Omfattande akuta miljöskador kunde observeras på sjöfågel, och provtagning ägde rum för att klargöra omfattningen av oljans spridning inom känsliga strandområden. Synpunkter ges på bekämpnings- och saneringsinsatserna. De mekaniska metoderna visade sig vara helt otillräckliga pga den hårda väderleken, och dispergeringsinsatsen blev också utan framgång främst beroende på oljans egenskaper och i viss mån pga den använda kemikalien.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen