Effektivitetsprovning av ugnar med hjälp av Freon TF.

Inom projektet har en metod utvecklats för effektivitetsprovning av förbränningsugnar. Metoden innebär att Freon TF, som är ett mycket termiskt stabilt ämne, tillförs förbränningsugnen i den del av ugnen där bränslet matas in. Mätningar görs därefter med avseende på koncentrationen Freon i rökgaserna, varefter förbränningsgraden kan beräknas. Metoden innebär alltså att temperatur, uppehållstid och andra förbränningsparametrar kan sammanfattas i ett effektivitetsmått för ett termiskt stabilt ämne. Metoden har prövats på åtta avfallsförbränningsanläggningar. Genom att jämföra resultaten från dessa prov med försök utförda i IVLs pilotförbränningsanläggning och uppehållstid och därför i första hand är beroende av ugnskonstruktionen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen