Effektiv lokalvård - utvärdering av städmetoder

Studien visar att vanligt vatten i kombination med mikrofiber fungerar bra för golvstädning i trappuppgångar. Både miljö, arbetsmiljö och ekonomi talar för denna städmetod. Inga signifikanta skillnader i städresultat kunde uppmätas mellan städning med mikrofiber fuktad med vatten och städning med mikrofiber fuktad med vatten samt städkemikalier.

Sammanfattning

Projektet utvärderar miljönyttan av kemikaliefri städning.

● Finns vetenskapligt belägg för att rengöring med mikrofiber och andra kemikaliefria städmetoder gör rent bättre än vanligt vatten?
● Är det någon skillnad i hur rent det blir jämfört med konventionell städning med kemikalier?
● Vilken betydelse har valet av städmetod för arbetsmiljön samt ur ett miljöperspektiv?

Studien visar att vanligt vatten i kombination med mikrofiber fungerar bra för golvstädning i trappuppgångar. Både miljö, arbetsmiljö och ekonomi talar för denna städmetod.

Inga signifikanta skillnader i städresultat kunde uppmätas mellan städning med mikrofiber fuktad med vatten och städning med mikrofiber fuktad med vatten samt städkemikalier.

Städning med stadsvatten utan kemikalier är det bästa alternativet om det uppfyller krav på renhet. Städning med kemikalier innebär ökad resursanvändning i form av tillverkning och distribution av kemikalier. Dessutom behövs skyddsutrustning.

Städning med enbart vatten och mikrofiber är att föredra ur arbetsmiljösynpunkt, eftersom risken för uttorkning av huden minskar.

Vid trappstädning behöver man ibland använda städkemikalier, t.ex. om smuts som innehåller fett skall avlägsnas.

De mätningar som gjordes visar att cirka 30 % av beläggningen/smutsen på golvet finns kvar efter städning, oavsett städmetod.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen