Delrapport 5: Fortsatt studium av laddningsuppkomst vid imalstring med ultraljud- och högtrycksmunstycke. Bestämning av droppspektra genom mikrofotografering av i olja uppfångade droppar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev