Cyanidfria zinkbad. Eventuella störningar i reningsanläggningar vid ytbehandlingsindustrier.

Syftet med projektet var att ta reda på i vilken grad olika typer av icke cyanidiska zinkbad stör reningsprocessen. Fällningsförsök har därför utförts med olika processbad i labskala. Försöken visar att alkaliska zinkbad ger betydligt lägre utsläppshalter av nickel än svagt sura bad. Av de svagt sura baden ger de som innehåller ammonium högst resthalter. Däremot uppvisar icke koppar och zinkhalterna några signifikanta skillnader.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen