Blekning av oblekt massa, oxygenblekt massa och PRENOX-massa - karakterisering av massa och avloppsvatten

PRENOX-massa och oxygenblekt massa framställd i pilotanläggningen i Östrand har blekts med hög andel klordioxid i första bleksteget (30-90% aktiv klor). En referens bestående av oblekt massa som blekts med enbart 10% ClO2 i första bleksteget har också ingått i undersökningen. Huvudmotivet för undersökningen har varit att se hur införande av PRENOX kommer att påverka blekeriavloppens kemiska och biologiska parametrar. Resultaten visar att blekning av PRENOX-massa med 50% ClO2 i (C+D) ger de lägsta utsläppen av TOC, COD, BOD7, färg och klorat. När det gäller organiska klorföreningar (TOCl, AOX, CHCl3, DDS) ligger både alternativet PRENOX - 50% ClO2 och oxygenblekning - 90% ClO2 på ungefär samma låga nivå.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen