Biologisk gasreningsteknik - grundläggande principer och tillämparhet

Biologisk gasrening är en teknik som utnyttjar mikroorganismer för att eliminera föroreningar ur gasströmmar. I processen samverkar två delsteg, sorption (ab- och i vissa fall adsorption) samt nedbrytning. Vid absorption övergår de gasformiga föroreningarna till en vattenfas. Därefter utnyttjas de av mikroorganismer som energi- och/eller kolkälla och bryts ner till koldioxid och vatten samtidigt som nya mikroorganismer bildas. Mikroorganismerna behöver förutom energi- och kolkälla ha tillgång på närsalter och spårämnen. Dessutom måste lämpliga betingelser avseende vattenhalt, temperatur och pH vidmakthållas. ...

Prenumerera på våra nyhetsbrev