Biologisk gasreningsteknik - grundläggande principer och tillämparhet

Biologisk gasrening är en teknik som utnyttjar mikroorganismer för att eliminera föroreningar ur gasströmmar. I processen samverkar två delsteg, sorption (ab- och i vissa fall adsorption) samt nedbrytning. Vid absorption övergår de gasformiga föroreningarna till en vattenfas. Därefter utnyttjas de av mikroorganismer som energi- och/eller kolkälla och bryts ner till koldioxid och vatten samtidigt som nya mikroorganismer bildas. Mikroorganismerna behöver förutom energi- och kolkälla ha tillgång på närsalter och spårämnen. Dessutom måste lämpliga betingelser avseende vattenhalt, temperatur och pH vidmakthållas. ...

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen