Biogas i Kina 1981. En reserapport.

Biogas bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material. I Kina finns ca 7 miljoner biogasanläggningar i familjestorlek spridda över hela landet. Biogasen framställs ur gödsel, latrin och halm. Gasen används framförallt för matlagning och belysning i hemmen. Andra fördelar med biogasen är att vedeldningen har minskat drastiskt, hälsotillståndet i byarna har förbättrats och utflödet ur biogasanläggningarna är ett utmärkt växtnärings- och jordförbättringsmedel. En slutsats från besöket är att Sverige har mycket att lära av det kinesiska biogasprogrammet. Inte så mycket vad gäller teknikutveckling, men väl beträffande spridningen av biogastekniken.

Prenumerera på våra nyhetsbrev