Bestämning av selenhalt i älgkött, älglever och älgnjure.

Två älgar har analyserats med avseende på selenhalt i kött, lever och njure. Resultatet visar att älgnjurar har lägre halt av selen än tamdjur, älglever har lägre halt än gris, men högre än ko och får. Selenhalten i kött är lika som i tamdjur. Kadmium, bly och kopparhalter som också analyserats överensstämmer i stort med tidigare undersökningar gjorda 1980 och ger alltså inte anledning till några slutsatser om försurningseffekter.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen