Automatisering av gaskromatografisk analys av luftprover tagna på ampuller med aktiverat kol.

Ett automatiserat gaskromatografiskt kapillärkolonnsystem för analys av lösningsmedelsångor tagna på ampuller med aktivt kol har konstruerats. Analysen utförs på en koldisulfidlösning i vilken det aktiva kolet lakats. Ett försök att använda cyklohexanon som deportionsmedel har gjorts. Flera fördelar såsom enklare intrimning och en bättre analys av lättflyktiga ämnen erhölls då.

Prenumerera på våra nyhetsbrev