Automatisering av gaskromatografisk analys av luftprover tagna på ampuller med aktiverat kol.

Ett automatiserat gaskromatografiskt kapillärkolonnsystem för analys av lösningsmedelsångor tagna på ampuller med aktivt kol har konstruerats. Analysen utförs på en koldisulfidlösning i vilken det aktiva kolet lakats. Ett försök att använda cyklohexanon som deportionsmedel har gjorts. Flera fördelar såsom enklare intrimning och en bättre analys av lättflyktiga ämnen erhölls då.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen