Åtgärder för en bättre arbetsmiljö vid träimpregnering

Som ett stöd till det arbetsmiljöförbättrande arbetet vid impregneringsverk har 9 st åtgärdsblad utarbetats. Åtgärdsbladen beskriver risker samt hur man bör arbeta och vilken utrustning som är lämplig vid arbete med träimpregnering. Åtgärdsbladen täcker följande områden: 1. Lokalens utformning 2. Förvaring av impregneringsmedel 3. Beredning av impregneringslösning - saltmedel 4. Beredning av impregneringslösning - TBTO/TBTN-medel och kreosot 5. Uttag av impregnerat virke ur tub - saltmedel 6. Uttag av impregnerat virke ur tub - TBTO/TBTN-medel och kreosot 7. Torkning av impregnerat virke 8. Hantering av impregnerat virke vid impregneringsverk 9. Rengöring av tub och lagertank.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen