Alternativa enzymsystem för undersökning av tungmetalleffekter i mark- effekter på fenoloxidasaktivitet

Ett preparat med anrikad fenoloxidasaktivitet har isolerats ur barrskogsmår. Enzymaktiviteten undersöktes med spektrofotometri och med katekin som substrat. Fenoloxidasaktiviteten hämmades av låga halter kvicksilverjoner. Effekter av andra metalljoner undersöktes också. Enzymaktiviteten var högre i extrakt av jord än motsvarande mätt direkt i jordprov.

Prenumerera på våra nyhetsbrev