Akut- och långtidtoxicitet av avloppsvatten från en textilindustri på hinnkräftan Daphnia Magna.

Inom projektet 'karaktärisering av industriella utsläpp' bestämdes det att en jämförande undersökning av toxtester för evertebrater och fisk skulle göras. För detta syfte testades ett textilindustriavloppsvatten med ett flertal toxicitetstester. Denna rapport redovisar resultat från test med hinnkräftan Daphnia magna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen