Adsorption av metaller på mineralytor

Denna rapport är litteraturstudie av 'adsorption av mettaller på mineralytor' har haft som målsättning att huvudsakligen sammanfatta vad som gjorts inom området efter 1975. Adsorption är en av fler reningstekniker som visat sig ha potentiella möjligheter att kunna rena metallhaltiga gruvvatten. Ett flertal mineral har uppvisat god adsorptionsförmåga på tungmetaller som exempelvis kvarts, kalkspat, fältspat, magnetkis och svavelkis. I litteraturen har ingen fullständig lösning presenterats hur man tekniskt löser adsorption av metaller och slutligt disponerar mättade mineraler.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen