Styrelse

porträttbild på en kvinna

Annika Helker Lundström

Ordförande

porträttbild på en kvinna

Karin Byman

Temaledare Klimat - Resurser - Energi

IVA

porträttbild på en kvinna

Lena Callermo

Chef, avdelningen Resurseffektivt samhälle

Energimyndigheten

porträttbild på en kvinna

Marie Louise Falkland

Senior Marknadsutvecklare
Outokumpu

porträttbild på en man

Måns Nilsson

VD
SEI

porträttbild på en man

Pär Larshans

Hållbarhetschef

Ragn Sells

porträttbild på en man

Peter Nygårds

Senior advisor
SIVL

porträttbild på en man

Henrik Sundström

Hållbarhetschef
Electrolux

porträttbild på en man

Mikael Malmaeus

Personalrepresentant
IVL Svenska Miljöinstitutet

Suppleanter

Porträtt på en man

Johan Gistorp

Administrativ chef
Stockholm Resilience Center

porträttbild på en man

Anders Björk

Personalrepresentant
IVL Svenska Miljöinstitute

porträttbild på en kvinna

Tina Skårman

Personalrepresentant
IVL Svenska Miljöinstitutet

Tom bild på person

Anna Forsberg

Marknadsområdeschef
Skanska