5 december

Klimatkrav till rimlig kostnad ROT - slutseminarium

Idag står bygg- och fastighetssektorn för cirka en femtedel av alla klimatutsläpp i Sverige. Ungefär hälften av dess utsläpp sker i samband med själva byggnationen. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Allmännytta, Kommuninvest samt en rad fastighetsägare, byggentreprenörer och miljökonsulter tagit fram en vägledning för hur man kan ställa upphandlingskrav kopplat till klimatpåverkan från byggnation. Välkommen!

Byggområde i Stockholm
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.1cfccc9f184c4adc98412eb3/byggnation-stockholm.jpg