5 december

Klimatkrav till rimlig kostnad ROT - slutseminarium

Idag står bygg- och fastighetssektorn för cirka en femtedel av alla klimatutsläpp i Sverige. Ungefär hälften av dess utsläpp sker i samband med själva byggnationen. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Allmännytta, Kommuninvest samt en rad fastighetsägare, byggentreprenörer och miljökonsulter tagit fram en vägledning för hur man kan ställa upphandlingskrav kopplat till klimatpåverkan från byggnation. Välkommen!

Byggområde i Stockholm
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.1cfccc9f184c4adc98412eb3/byggnation-stockholm.jpg
Sidan senast ändrad: 2022-12-12

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen