3 november

Uppfyll lagen om klimatdeklaration för byggnader med Byggsektorns miljöberäkning

Vid årsskiftet träder den nya lagen om klimatdeklaration för byggnader i kraft och under hösten 2021 kommer Boverket släppa en handbok med förtydliganden kring lagkravet. På det här seminariet får du information om hur lagkrav och Boverkets handbok uppfylls genom Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) samt du har möjlighet att ställa dina frågor. Varmt välkommen att anmäla dig!

En byggkran på byggarbetsplats
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.182a90c917b9f528bf16b46/byggkran-byggarbetsplats.jpg