Kvinna i arbeetsbås, IVL markering på glasvägg

IVL:s experter inom PFAS

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle. Har du några frågor? Kontakta någon av våra experter.

Hannes Waldetoft

The image shows a man

Statistiker
Vatten

Hannes jobbar främst med PFAS i fisk och gör jämförelser mot gränsvärden och hälsobaserade riktvärden (tolerabla intag). I arbetet ingår provtagning i fisk och vatten.

Raed Awad

Porträtt av Rael Awad

Forskare
Miljökemi

Raed är forskare och expert på PFAS med stor erfarenhet inom PFAS-riskbedömning och PFAS-analys i olika matriser, inklusive utveckling och validering av PFAS-analysmetod i både våt-lab och instrumentell analys.

Ioannis Liagkouridis

Photo of a man

Forskare
Miljökemi

Ioannis är forskare och expert på PFAS-relaterade frågor. Hans arbete omfattar tillämpning av analys- och modelleringsverktyg för att fastställa förekomsten av PFAS samt utsläppskällor i miljön och konsumentprodukter, PFAS:s transport i miljön, samt risk- och exponeringsbedömning av PFAS.

Rupali Deshmukh

PFAS-samordnare Indien
Affärsutveckling

Rupali är hållbarhetsexpert med stor kunskap om vatten, avloppsvatten, avfall, sortering och återvinning av textilier samt resurseffektivitet för hållbar och renare produktion. Rupali har en bred internationell erfarenhet av ett stort antal kunder inom den offentliga och privata sektorn. Hon samordnar IVL:s PFAS-arbete i Indien.

Linda Önnby

Porträtt på Linda Önnby

Docent och forskare inom miljökemi
Miljö- och vattenteknik

Linda har lång erfarenhet av oxidativ vattenbehandling som ozonering och utformning av adsorbenter för att fånga metaller i olika typer av vatten. Under de senaste åren har Linda främst arbetat med organiska mikroföroreningar, PFAS och metoder för att bedöma toxiska effekter. Linda har erfarenhet av att driva forskningsprojekt och större uppdrag för reningsverk och industrier.

Fredrik Hedman

Expert separationsteknik
Miljö- och vattenteknik

Fredrik är expert på separationsteknik avseende fysikalisk-kemiska processer och arbetar bland annat med avskiljning av PFAS främst i industriella vatten och lakvatten. Han har erfarenhet av att driva projekt från labbskaleförsök, planering och drift av pilotanläggningar upp till dimensionering, projektering, upphandling och färdig anläggning.

Yanjing Zhu

Portraits of Zhu Yanjing IVL staff in china

PFAS-samordnare Kina
Affärsutveckling

Yanjing har över tio års erfarenhet av internationellt projektarbete, framförallt inom EU-projekt. Hon samordnar IVL:s arbete med PFAS i Kina.

Axel Lavenius

Data- och hållbarhetsexpert
Vatten

Axel arbetar med PFAS-frågor inom massklassningsplaner i GIS avseende jordmassor som ska deponeras, behandlas som farligt avfall eller återanvändas på plats. Han arbetar främst med big data, maskininlärning, och olika typer av modellering, främst i Python, R, och GIS.

Jonas Henriksson

PFAS-specialist, vatten och mark
Projektkontoret

Jonas har över 30 års erfarenhet av att leda projekt med miljögifter i mark och vatten, där projekt med problemställningar avseende källor, spridning, effekter och åtgärder rörande bekämpningsmedel och PFAS utgör lejonparten de senaste åren. Jonas är sedan januari 2023 PFAS-specialist och samordnare av förorenade områden för alla Swedavias flygplatser.

Christian Baresel

Expert på rening av mikroföroreningar
Miljö- och vattenteknik

Christian Baresel är expert på avloppsvattenrening med fokus på mikroföroreningar och återanvändning av vatten. Han är senior projektledare och har omfattande erfarenheter inom resurseffektiv vattenrening, inklusive flera pilotprojekt och utredningar kring borttagning och hantering av läkemedelsrester och PFAS.

Mayumi Narongin-Fujikawa

Portrait of  Mayumi Narongin, coworker at IVL

PFAS-koordinator
Miljö- och vattenteknik

Mayumi jobbar med samordning av det internationella PFAS-nätverket Baltic Sea PFAS Network och är koordinator för pilotverksamheten för vattenrening på SWIC där man också testar rening av PFAS från avloppsströmmar.

Hanna Holmquist

Forskare
Kemi och lagkrav

Hanna jobbar med bedömningar för substitution av PFAS, till exempel livscykelanalys (LCA) där potentiella effekter av PFAS tas i beaktande, identifiering av användning av PFAS i värdekedjan och tolkning av viss lagstiftning, till exempel gruppbegränsningar.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.