översvämmat flerfamiljshus

RethinkAction - tvärsektoriell planeringsplattform för beslutsfattande för att främja klimatåtgärder

Det EU-finansierade forskningsprogrammet RethinkAction ska utveckla lösningar med processer som främjar ett aktivt deltagande bland såväl beslutsfattare som medborgare för att minska klimatpåverkan och stärka samhällets beredskap med klimatanpassning.

Bakom RethinkAction står tretton organisationer från nio länder med experter inom bland annat samhällsvetenskap, politik, markanvändningspolicys, miljövetenskap, atmosfärsvetenskap, ICT modellering, integrerad bedömningsmodellering, fjärranalys, klimatologi och kommunikation. Projeket leds av spanska forskningsinstitutet Cartif.

Projektet ska utveckla en tvärsektoriell planeringsplattform för beslutsfattande som skräddarsys för varje slutanvändares unika behov. Plattformen kommer att leverera tydlig och värdefull information om klimatförändringar och öka medvetenheten och engagemanget för markanvändningsbaserade adaptiva lösningar och åtgärder.

Plattformen fokuserar på just markanvändning som en nyckel för att nå uppsatta klimatmål. Den kommer också att fungera som ett stöd för att förstå hur individers livsstils- och beteendeförändringar kan påverka markanvändningen generellt.

Utöver det kommer plattformen att ge användarna åtkomst till markanvändningsbaserade tillämpbara åtgärder och lösningar som kopplar samman lokala, europeiska och globala klimatsituationer. Dessa lösningar är baserade på sex representativa fallstudier på olika platser i Europa, fallstudierna täcker de största regionala skillnaderna relaterade till klimatförändringar.

Med denna metod vill RethinkAction skapa medvetenhet, inte bara kring politiska förändringar, utan även kring individuella beteendeförändringar.

Projektfakta

  • Projektnamn: RethinkAction
  • Finansiär: Horizon 2020-EU.3.5 programmet.No. 101037104
  • Period: 2021-2025
  • Budget: Totalt 5 miljoner Euro, varav IVL:s andel är 472 000 Euro

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2023-04-19

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen