översvämmat flerfamiljshus

RethinkAction - tvärsektoriell planeringsplattform för beslutsfattande för att främja klimatåtgärder

Det EU-finansierade forskningsprogrammet RethinkAction ska utveckla lösningar med processer som främjar ett aktivt deltagande bland såväl beslutsfattare som medborgare för att minska klimatpåverkan och stärka samhällets beredskap med klimatanpassning.

Bakom RethinkAction står tretton organisationer från nio länder med experter inom bland annat samhällsvetenskap, politik, markanvändningspolicys, miljövetenskap, atmosfärsvetenskap, ICT modellering, integrerad bedömningsmodellering, fjärranalys, klimatologi och kommunikation. Projeket leds av spanska forskningsinstitutet Cartif.

Projektet ska utveckla en tvärsektoriell planeringsplattform för beslutsfattande som skräddarsys för varje slutanvändares unika behov. Plattformen kommer att leverera tydlig och värdefull information om klimatförändringar och öka medvetenheten och engagemanget för markanvändningsbaserade adaptiva lösningar och åtgärder.

Plattformen fokuserar på just markanvändning som en nyckel för att nå uppsatta klimatmål. Den kommer också att fungera som ett stöd för att förstå hur individers livsstils- och beteendeförändringar kan påverka markanvändningen generellt.

Utöver det kommer plattformen att ge användarna åtkomst till markanvändningsbaserade tillämpbara åtgärder och lösningar som kopplar samman lokala, europeiska och globala klimatsituationer. Dessa lösningar är baserade på sex representativa fallstudier på olika platser i Europa, fallstudierna täcker de största regionala skillnaderna relaterade till klimatförändringar.

Med denna metod vill RethinkAction skapa medvetenhet, inte bara kring politiska förändringar, utan även kring individuella beteendeförändringar.

vill gå med i aktörsgruppen?

RethinkAction Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska utveckla en användarvänlig plattform för att förbättra tillgången på information om åtgärder och klimateffekter. Denna plattform utvecklas tillsammans med slutanvändare. Vill du vara med?

För att utveckla plattformen på bästa möjliga sätt vill vi bjuda in intressenter att gå med i vår aktörsgrupp, för att dela idéer, behov och önskemål och i slutändan dra nytta av att använda RethinkAction-plattformen.

I intresseanmälan nedan kan du välja vilka aspekter av projektet som intresserar dig och i vilken utsträckning du vill vara med. Efter att ha fyllt i formuläret ser vi fram emot att ta kontakt med dig för att hålla dig uppdaterad om projektet och bjuda in dig till evenemang mm.

Vad vinner du på att gå med i vår aktörsgrupp?

  • Du kommer att ha tillgång till en evidensbaserad plattform för att förbättra lokala beslut om markanvändning och bidra till att säkra en bättre och mer hållbar framtid;
  • Du kommer att vara den första som får tillgång till plattformen innan den görs allmänt tillgänglig;
  • Du kommer att få möjlighet att samarbeta med oss och forma plattformen så att den passar dina behov;
  • Du kommer att bjudas in till framtida RethinkAction-evenemang och aktiviteter.

Vi hoppas att du vill gå med i aktörsgruppen och ser fram emot framtida samarbete.

Projektfakta

  • Projektnamn: RethinkAction
  • Finansiär: Horizon 2020-EU.3.5 programmet.No. 101037104
  • Period: 2021-2025
  • Budget: Totalt 5 miljoner Euro, varav IVL:s andel är 472 000 Euro