1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Klimat
 5. Omställningslyftet ger Sveriges företag kunskap om klimatomställningen
Tillverkningsindustri, anställda som rådgör vid dataskärm.

Omställningslyftet ger små och medelstora företag kunskap om klimatomställningen

Hur kan små och medelstora företag se affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i klimatomställningen? Det är ämnet för projektet Omställningslyftet där IVL ingår som en viktig part. Målet är att fler små och medelstora företag ska få ökad kunskap om hur de kan delta i den gröna omställningen.

Vad kan ett företag göra för att bidra till att uppnå klimatmålen? Det är ämnet för Omställningslyftet, ett projekt som fram till augusti 2023 pågår med stöd från Tillväxtverket. Projektet har som syfte att coacha, inspirera och synliggöra för företag och organisationer vilka steg de kan ta för att komma vidare i klimatomställningen.

Projektet syftar till att till att ge företagen stöd att genomföra sådana åtgärder, att öka deras förmåga och samtidigt ge dem verktyg för att själva vidareutveckla hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. En kärna är företagsnära vägledning.

IVL Svenska Miljöinstitutet, med sitt breda kontaktnät gentemot företag, är en viktig kugge i projektet som koordineras av RISE (Research Institutes of Sweden). Bland övriga parter finns Sveriges inkubatorer och science parks (SISP), Energikontoren, Industriella UtvecklingsCentra (IUC), och SuPr, den nationella noden för hållbar produktion. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Paketerar IVL:s kunskap

IVL vill gå från vetenskap till verklighet. I omställningslyftet innebär det att vi paketerar kunskap och erfarenhet från vår forskning och våra innovationsprojekt i lättillgängliga format såsom:

  • klimatanalys i värdekedjan
  • att hitta en hållbarhetsdriven affär
  • göra företagets affärsmodell cirkulär
  • visa vägen till stödfinansiering för företagets omställningsarbete
  • visa vilka exportmöjligheter som kan vara möjliga, till exempel genom exportplattformen Smart City Sweden
  • skapa efterfrågan för företagets cirkulära erbjudande med hjälp av att accelerera efterfrågan från kommunal upphandling

  Mer om IVL:s erbjudande i Omställningslyftet:

  Målgruppen är företag som vill använda LCA, livscykelanalyser, i sin affärsutveckling. Det sker genom en utbildning byggd enligt ett koncept som IVL har utvecklat tillsammans med STING där affärskompetens och LCA-kompetens samverkar för att hjälpa företaget att ta fram LCA analyser som är relevanta för affärsutvecklingen.Utbildningen hålls vid två tillfällen och har som syfte och mål att:

  • Vidare utforska företagets produkter och tjänster ur ett livscykelperspektiv
  • Identifiera och rekommendera (nya) lämpliga och affärsmässigt kvantifierbara miljöeffekter
  • Skapa beräkningar och argument som beskriver de miljöbesparingar produkten eller tjänsten förväntas att bidra till
  • Förbättra kvalitén på kvantifierade miljöeffekter

  Första utbildningstillfället sker genom ett startmöte: Beskrivning av affärsidé, produkter eller tjänster och förväntade miljöeffekter. Presentation av innovationshöjd, marknadspotential och konkurrerande lösningar. Behovsanalys: Syfte, omfattning och målsättning med coachningen samt initiala råd om hur miljönyttan skulle kunna beskrivas och kvantifieras.

  Därefter följer utredning, analys och granskning där företaget kvantifierar miljönyttan utifrån startmötets diskussion. Företaget förbereder också argument för hur miljönyttan kan kommuniceras. IVL ger råd och stöd under processen och granskar slutresultatet,

  Vi ett slutmöte ett par veckor senare görs en gemensam genomgång av beräkningar och miljöargument. Det ges övergripande feedback och förs en diskussion om hur företaget skulle kunna arbeta vidare med sina miljöeffekter.

  Det råder ett högt tryck från internationella intressenter som vill se svenska lösningar för ökad hållbarhet. Smart City Sweden har kunskap om exportmarknader och efterfrågan och driver en nationell och en internationell databas över svenska hållbara företag. Genom ett stort och brett nätverk ger Smart City Sweden goda exempel och erbjuder storytelling om svenska, hållbara lösningar. Plattformen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet med stöd av Energimyndigheten. Läs mer på webbplatsen för Smart City Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  IVL driver också SwedishCleantech.com, Sveriges största exportplattform för miljöteknikföretag. På hemsidan kan intressenter från andra länder hitta information, statistik och företag inom svensk miljöteknik och få stöd i att hitta rätt lösning för dem. Läs mer på swedishcleantech.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  CCBuild, eller Centrum för cirkulärt byggande, är bygg- och fastighetssektorns gemensamma arena för cirkulärt byggande vid byggande, rivning och förvaltning. Här möts branschens aktörer och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden både nationellt och i lokala kluster. Arenan erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn. CCBuild utvecklas i bred samverkan under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet. Läs mer på CC Builds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  Med ett livscykelperspektiv på din affärs miljöpåverkan får du hjälp att styra dina åtgärder dit de gör mest nytta och undviker fallgropar och kortsiktiga beslut som påverkar dina investeringar och affärsbeslust.

  Vill du veta mer om vad livscykelperspektivet innebär och även börja räkna på era miljöeffekter? Anmäl dig till vårt webbinarium där du kommer att få en introduktion till metoder för livscykelanalys och vanligt använda miljöberäkningsramverk och standarder.

  Målgrupp: Små och medelstora föratag som vill lära sig grunder i klimatberäkningar.

  Innehåll:

  • Introduktion till livscykelperspektivet och metoder för livscykelanalys.
  • Överblick över vanliga ramverk och standarder och hur dessa är lämpligen används.
  • Orientering bland ramverk som är relevanta och aktuella för din affärsmodell

  Webbinariet ger en bra kunskapsbas för vår coachning där du kan få individuellt stöd i hur ditt företag kan använda livscykelperspektivet och analys i affärsutvecklingen. Deltagandet i webbinariet är inget krav för att anmäla dig till coachningen (se nedan).

  Är du redo för nästa steg och vill använda livscykelperspektivet och livscykelanalys i din affärsutveckling? Anmäl dig till coachingen med IVL:s LCA- och affärsutvecklingsexperter!

  IVL har utvecklat ett utbildningskoncept bestående av två coachningstillfällen där affärskompetens och LCA-kompetens samverkar för att hjälpa företag att applicera livscykelperspektivet och miljöberäkningar relevanta för affärsutvecklingen

  Målgrupp: Små och medelstora företag med ambition att utveckla sin affärsmodell ur ett miljöperspektiv.

  Innehåll:

  • Vidare utforska era produkter och tjänster ur ett livscykelperspektiv
   Identifiera och rekommendera (nya) lämpliga och affärsmässigt kvantifierbara miljöeffekter
  • Skapa beräkningar och argument som beskriver de miljöbesparingar produkten eller tjänsten förväntas att bidra till
  • Initiera och förbättra kvalitén på kvantifierade miljöeffekter

  Upplägg:

  • Startmöte (cirka 2 h): Ni beskriver er affärsidé, produkter eller tjänster och förväntade miljöeffekter samt presenterar innovationshöjden, marknadspotentialen och konkurrerande lösningar. Utifrån det sätter vi mål för coachningen och ger initiala råd om hur miljönyttan skulle kunna beskrivas och kvantifieras.
  • Mellan mötena: Därefter följer utredning, analys och granskning där ni dels förbereder argument för hur miljönyttan kan kommuniceras dels arbetar med att kvantifiera miljönyttan utifrån startmötets diskussion. IVL ger råd och stöd under processen och granskar slutresultatet.
  • Slutmöte (2 h): Tillsammans går vi igenom era miljöargument och beräkningar. IVL ger en övergripande feedback samt tips och råd hur ni kunna arbeta vidare med att minska era miljöeffekter integrerat med er affärsutveckling.

  Ta kontakt för att delta!

  Vill ditt företag ansluta till Omställningslyftet? Skicka in en intresseanmälan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Omställningslyftet folder omslag

  Omställningslyftet i kortform

  Denna folder är pinfärsk och beskriver i korthet projektet.

  Projektfakta

  • Projektnamn: Omställningslyftet
  • Budget: 150 miljoner
  • Finanisärer: Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)
  • Samarbetspartners: Koordineras av RISE (Research Institutes of Sweden). Bland övriga parter, förutom IVL, finns Sveriges inkubatorer och science parks (SISP), Energikontoren, Industriella UtvecklingsCentra (IUC), SuPr (den nationella noden för hållbar produktion) liksom bland andra Skill Training Scandinavia, Techtank, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Företagsutbildarna i Sverige, Centrum för Informationslogistik i Ljungby, Industrihubb Örebro, Örnsköldsviks Industrigrupp, Träcentrum i Nässjö Kompetensutveckling, Tillväxt Gotland, Mälardalens Universitet
  • Period: 2022 - 2023

  Prenumerera på våra nyhetsbrev

  Sidan senast ändrad: 2022-12-09

  IVL Svenska Miljöinstitutet

  Om oss

  IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

  Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

  Följ oss

  Ikon med LikedIn
  Ikon med twitter
  Ikon med facebook

  Karriär

  © 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

  Ikon med kryss
  Till toppen