1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Klimat
 5. Mistra Indigo – globala klimatpolitiska styrmedel
Ett isberg

Mistra Indigo – globala klimatpolitiska styrmedel

Mistra Indigo: Instrument Design for Global Climate Mitigation – ett fyraårigt forskningsprogram som fokuserade på hur klimatpolitiska styrmedel bäst kan utformas på internationell nivå.

Syftet med programmet var att analysera ekonomiska incitament och styrmedel i internationell klimatpolitik. Forskningen var uppdelad i fyra djupt integrerade arbetspaket som på olika sätt belyser industrins roll i klimatarbetet.

 • Hur kan ett robust handelssystem för kolmarknader utformas för att få en prissättning som bidrar till en reell minskning av koldioxidutsläpp och blir en del av den globala ekonomin?
 • Vilka är klimatpolitikens fördelningseffekter mellan länder och olika delar av samhället?
 • Hur kan samspelet mellan klimatpolitik och incitament för teknikutveckling fungera bättre och förhindra marknadsmisslyckanden för nya klimatvänliga lösningar?
 • Vilken roll har industrin i klimatarbetet och hur agerar företag strategiskt utifrån olika delar av klimatpolitiken?


Fokus var på hur ekonomiska incitament och klimatpolitiska styrmedel bäst bör utformas för att driva på och förstärka insatser inom bland annat näringslivet. Mistra Indigo arbetade nära beslutsfattarna och programmet arrangerade en rad workshops, seminarier och evenemang där en målinriktad dialog fördes mellan forskare och beslutsfattare på olika nivåer.

Programmet finansierades av Mistra under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Resources for the Future i Washington D.C.

Besök projektets hemsida: http://indigo.ivl.se/

Projektfakta

 • Mistra Indigo
 • Budget: 24.5 Msek
 • Samarbetspartners: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Resources for the Future i Washington D.C.
 • Period: 2012 - 2015