1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Luft
  5. Ökad förståelse för kvicksilvers globala spridning
En flygplansvinge och en blå himmel

Ökad förståelse för kvicksilvers globala spridning

Ett globalt koordinerat forskningsprojekt för att långsiktigt följa förändrade kvicksilveremissioner.

GMOS är ett EU-finanserat forskningsprojekt vars syfte är att öka förståelsen för kvicksilvers globala spridning samt att utveckla och etablera ett globalt koordinerat system för mätning, modellering och emissionskartläggning. Målet är att etablera ett kvailtetssäkrat system för att långsiktigt följa upp effekter av åtgärder på global skala, och där mätdata kan ligga till grund för utvärdering av effekter på hälsa och miljö.

Via det koordinerade och kvalitetssäkrade globala systement av mätningar och modellering kan transport och förändringar av globala kvicksilveremissioner följas. Projektet är starkt kopplat till pågående UNEP-förhandlingar om ett bindande avtal om utsläppsbegränsningar avseende kvicksilver.

IVL deltar i projektet med insatser inom emissionsinventering, drivande av tre mätstationer, utbildning av personal till nya mätstationer samt global samordning av mätstrategier och datarapportering.

Projektfakta

  • GMOS - Global Mercury Observation System
  • Budget: 8,7 MEUR
  • Samarbetspartners: 24
  • Period: 2010 - 2015