1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Luft
  5. Miljöväder ska visualisera utsläpp och buller
En storstad och en spårvagn med massa människor

Miljöväder ska visualisera utsläpp och buller

Projektet Miljöväder ska mäta luftföroreningar och buller med hjälp av sensorer, och visualisera halterna i realtid i en app. Tanken är att privatpersoner, genom att se vilka halter av luftföroreningar de utsätts för, ska kunna undvika de mest förorenade områdena och ta andra vägar till jobb och skola, eller ännu hellre undvika bilen helt och hållet.

Luftföroreningshalterna i en stad är inte konstanta. De påverkas till stor del av väder och vind och de varierar kraftigt under dagen beroende på när trafiken är som mest intensiv. Halterna utanför skolor och dagis kan till exempel vara mycket höga i samband med lämning och hämtning.

Göteborg är en trafikintensiv stad och vägtrafiken är den föroreningskälla som påverkar luftföroreningshalterna i gatunivå allra mest. Sensorerna i Miljöväder ska mäta kvävedioxid, partiklar och buller vilka tillsammans ger en bra bild över föroreningssituationen. Totalt ska ett 50-tal sensorer installeras i ett område kring Korsvägen och Gårda i Göteborg, i första hand i närheten av skolor och förskolor. Även i Tingstadstunnelns mynning kommer det sitta sensorer.

Den som laddar ner Miljöväder-appen ska kunna få tips på alternativa transportsätt eller rutter, både för att främja sin egen hälsa och för att bidra till en renare luftmiljö. Genom att involvera skolor ska projektet även leda till en ökad medvetenhet hos elever och allmänhet.

Bakom Miljöväder står IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, Acreo Swedish ICT, IMCG, Interaktiva institutet, Thingworx och Vinnter. Miljöväder delfinansieras av Vinnova.

Projektfakta

  • Miljöväder
  • Budget: 7 MSEK
  • Samarbetspartners: 7
  • Period: 2015 - 2017