1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Luft
  5. Centret för dynamisk modellering
moln över en skog

Centret för dynamisk modellering

Centret för dynamisk modellering, CDM, utvecklar och främjar metoder för dynamisk modellering av luftföroreningars effekter på ekosystem. Det inkluderar även effekter på den biologiska mångfalden och interaktionen mellan luftföroreningar, klimatförändringar och markanvändning.

Dynamisk modellering innebär modellering av utveckling över tid, till exempel för att ge en bild av hur ekosystem och biodiversitet kan utveckla sig under olika utsläppsscenarier.

Centret är en del av Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, ofta benämnt FN:s luftvårdskonvention (Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, CLRTAP), där medlemsstaterna i FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) arbetar för att förbättra luftkvaliteten och minska luftföroreningarna i regionen.

Syftet med CDM är att bygga samarbeten mellan grupper som arbetar med dynamisk modellering, både inom och utanför luftvårdskonventionen. Till det hör att hjälpa till att samordna modelleringsarbetet så att resultaten på ett givande sätt kan användas inom luftvårdskonventionens arbete.

CDM bildades 2020 som ett nytt programcenter inom ICP Modelling and Mapping. IVL Svenska Miljöinstitutet står värd för centret som finansieras av UNECE och Naturvårdsverket.

För mer information och en fullständig lista över CDM:s funktioner, se webbplatsen.

Projektfakta

  • Centret för dynamisk modellering (CDM)
  • Samarbetspartner: Working Group on Effects under UNECE LRTAP
  • Finansiär: UNECE, Naturvårdsverket
  • Budget: 900 000 SEK årligen
  • Period: 2020 - 2023