cable car in Gothenburg

NordicPATH arbetar med luftkvalitet i stadens parker

Hur kan medskapande användas i stadsplaneringen för att bygga en friskare stad? NordicPATH ska utveckla en ny modell for att involvera medborgare i stadsplaneringen i nordiska länder. Luftkvalitet och kopplingen till klimatförändringen är i fokus. Projektet kommer att sätta upp fyra urban living labs med olika fokus i kommunerna som är med.

IVL ska, tillsammans med Göteborgs stad och andra projektparter, kartlägga hur parker I Göteborg används av besökare och koppla detta till luftkvalitet och andra parametrar som påverkar hälsa och välbefinnande. Genom interaktiva kartläggningsverktyg kan besökarna själva berätta om sina intryck och hur de använder parken samt svara på frågor och ge förslag till förbättringar.

Projektet planerar även att kartlägga luftkvaliteten i parken samt att involvera medborgare så att de själva kan mäta luftkvaliteten. Med hjälp av workshops ska projektet koppla ihop medborgare med parkansvariga samt utifrån kartläggningarna diskutera möjligheter till vidare utveckling för ökad användbarhet, hälsa och välbefinnande hos parkens besökare.

Projektfakta

  • NordicPATH
  • Samarbetspartners: Göteborgs stad, Göteborgs universitet, NILU, Aalborg universitet, Maptionnaire, Aalborg kommun, Kristiansand kommun, Lappeenranta kommun
  • Finansiär: Nordforsk
  • Budget: 12.5 MNOK
  • Period: 2020 - 2023