Kan ploiditet förutspå arters risk att dö ut

Den biologiska mångfalden är starkt hotad genom förstöring av habitat. Förutse hur många och vilka arter som kommer att dö ut i konsekvens, är viktigt info för naturvårdare samt politiker för att de ska kunna agera så att inte fler arter dör ut.

Om, var och när en växtart dör ut avgörs av hur deras egenskaper interagerar med omgivningen och dessa egenskaper som t.ex. fröspridningsförmåga används för att förutse artutdöende. Ackurat förutsägelse med hjälp av dessa egenskaper hindras dock av att dessa egenskaper kan variera mycket inom en art och deras vikt kan ändras beroende på skala.

Ploiditet som växtegenskap beskriver antalet kromosompar i artens arvsmassa. Ploiditet varierar knappt inom en art med skala, och ploiditets data finns lätt tillgängligt för de flesta arter. Ploiditet kan därför fungera som en enkel, effektiv prediktor av växters utdöenderisk. Skillnader i ploiditet mellan arter kan påverka utdöenderisk genom ett flertals ekologiska processer som vi vet påverkas av ploiditet.

Projektet testar hur variation i ploiditet orsaker variation i genetiska processer och andra växtegenskaper som påverkar biologiska mångfalden och arters förekomst i fragmenterade gräsmarker runtom i Europa. Projektet belyser hur ploiditet påverkar arters risk att dö ut på grund av förstöring av habitat och utvärderar dess potential som en prediktor av växters utdöenderisk. Resultaten kommuniceras med statliga organisationer för att stödja beslutsfattandet och allmänheten för att betona vikten med bevarandeåtgärder.

Projektfakta

  • Kan ploiditet förutspå arters utdöenderisk?
  • Finansiär: Framtidens forskningsledare; FORMAS
  • Projektbudget: 2 998 000 SEK
  • Samarbetspartner: Prof. Olivier Honnay, KULeuven, Belgien; Prof. Meelis Pärtel, Tartu Universitet, Estland; Prof. Vigdis Vandvik, University of Bergen, Norge; dr. Robin Pakeman, James Hutton Institute, UK; dr. James Bullock, Centre for Ecology and Hydrology, UK; Prof. Honor Prentice, Lund Universitet, Sverige
  • Period: 2019 - 2022