1. Startsida
  2. Publikationer
vågor på ett hav

Publikationer och material

Här publicerar vi resultat från projektet. Här finns också länkar till tidigare publikationer från projektets partners och pågående studier inom området undervattensbuller och dess miljöpåverkan.

Pågående studier:

Tidigare studier och rapporter: