1. Startsida
  2. Nätverk
hav och ett fartyg

Nätverk

Under projektets gång kommer vi informera om framsteg, förmedla omvärldsbevakning och ta emot återkoppling via InciteShips nätverk.

Vill du vara en del av detta nätverk? I praktiken innebär ditt deltagande att du får nyhetsbrev och blir inbjuden att medverka på en workshop med preliminära projektresultat under 2025 och projektets slutseminarium under 2026.

Nätverksarbetet bedrivs genom relevant kommunikation till en bred grupp intressenter. Det kan till exempel vara:

  • Fartygsägare som är nyfikna på hur deras fartyg bullrar.
  • Användare av befintliga incitamentssystem som premierar miljövänliga fartyg.
  • Rederier som vill använda undervattensbuller i sin miljökommunikation.
  • Parallella projekt och initiativ.
  • Beslutsfattare och myndigheter.
  • Tekniskt intresserade som undrar vad man kan göra åt ett bullrigt fartyg och hur vi ska kravställa nya eller ombyggda fartyg.

Gå med i nätverket

Maila Julia Winroth: julia.winroth@ivl.se
Du behöver även godkänna IVL:s personuppgiftspolicy för att gå med i nätverket.