1. Startsida
  2. Fartygspartners
hav och ett fartyg

Fartygspartners

Vill du som fartygsägare lära dig mer om dina fartygs undervattensbuller?

Som samverkande fartygsägare kan ni till exempel få möjligheten att få tillgång till mätdata på undervattensbuller för era fartyg som passerar våra mätstationer. När vi samlat in tillräckligt med mätdata kommer ni kunna jämföra era fartyg med genomsnittliga data från fartyg av samma typ. Dessutom kommer ni som samverkande fartygsägare även ha möjlighet att diskutera åtgärder med projektteamet för att minska era fartygs undervattensbuller. Ni får också möjlighet att påverka utformningen av det poängsättningssystem som projektet kommer att ta fram.

Samverkan innebär att ni har en direkt kontakt med projektet och vi kommer be att ni passerar våra mätstationer på ett kontrollerat sätt, i fråga om avstånd, fart och kurs.

Kontakt

Kontakta Torbjörn Johansson för mer information, torbjorn.johansson@ivl.se