1. Startsida
  2. Publikationer
  3. TraceMet Reports: Certification
A heart made from yellow and white metal wire.

TraceMet Reports: Certification

Området Certification handlar om de gemensamma certifieringsstandarder och definitioner
som TraceMet har tagit fram.

Från detta område har TraceMet publicerat två rapporter.

Den ena rapporten har titeln Calculating and Reporting Rules. Den innehåller dels produktkategoriregler (Product Category Rules, PCR), det vill säga hur man ska beräkna och rapportera koldioxidavtryck och återvunnet innehåll för metallprodukter, dels de specifika metoder, antaganden och data (Specific Methods, Assumptions and Data, SMAD) som gäller pilotstudierna för koppar respektive järn/stål.

Den andra rapporten heter Certification Scheme. Syftet med certifieringsschemat är att möjliggöra en stegvis vidarebefordran av miljörelaterade data genom hela stål- och kopparkedjan, från gruvdrift till komponentproducent (för koppar) och till fordonsindustrin (för stål). Certifieringsschemat verifierar att dessa data möter kraven enligt avtalen i TraceMet-projektet och kopieras korrekt till blockkedjan.

Rapporterna är på engelska.